Muhasebe ve idari hizmetler

?irket ?zel ve t?zel ki?i, kurum ve kurulu?lara geni? kapsaml? muhasebe ve dan??manl?k hizmetleri vermektedir.
Bizim yan?m?zda faaliyetinizle ilgili kanuni buyurulara uygun ??z?mler bulabilirsiniz.

Bu alanda verdi?imiz hizmetlerin baz?lar?:

 • ?irket kurulu?lar?;
 • ?irket kayd?, ka?e, banka hesab? ve faaliyete ba?lamak i?in gerekli di?er i? ve evraklar;
 • Muhasebe hizmtleri;
 • Y?ll?k muhasebe tutma hizmetleri;
 • Y?ll?k Vergi beyannameleri d?zenlemek;
 • KDV beyannameleri;


 • KDV kay?tlar?;
 • ?ntrastat beyannameleri;
 • Vergi Dairesine bilgi vermek;
 • ?? s?zle?meleri, vergi ve ?deme form ve evraklar? d?zenlemek;
 • ?statistik formlar? doldurmak;
 • Muhasebe ve vergi konular?nda dan??manl?k;
 • Hukuk dan??manl???;
 • ?dari hizmetler;
 • Zorunlu ve g?n?ll? Sosyal Sigorta hizmetleri;
 • Kredi dan??manl??? ve hizmetleri;
 • Her ?e?it sigorta i?leri;

??bu formu doldurarak bize ula?abilirsiniz. En k?sa s?rede de?erlendirip size geri d?nece?iz:

 •  
  Ad?n?z:
 •  
  E-posta:
 •  
  Telefonunuz:
 •  
  Konu:
 •  
  Soru:
 •  
  G?venlik kodu

 •  
 •  

İşbu formu doldurarak bize ulaşabilirsiniz. En kısa sürede değerlendirip size geri döneceğiz:
Talep Formu: Muhasebe ve idari hizmetler
Adınız: *
E-posta: *
Telefonunuz:
Konu:
Soru: *
* ile işaretli tüm alanlar zorunludur.