Yerli ve yabanc? ?zel ve t?zel ki?ilere hizmetler

Bulgaristan Vatanda?l???

Bulgar vatanda?l??? yasas? gere?i Bulgar vatanda?l??? edinmek, eski vatanda?l???n? geri almak, vatanda?l?k durumu tespit etmek ve hatta Bulgar vatanda?l???ndan ??kmak i?in dosya haz?rl??? ve takip i?leri:

 • Bulgar ?rkl? ki?ilerin Bulgar vatanda?l??? edinmesi;
 • Genel nat?ralizasyon gere?i Bulgar vatanda?l???;
 • Ebeveynleri Bulgar vatanda?? olan 14 ile 18 ya? aras? ?ocuklar?n Bulgar vatanda?l??? edinmesi;
 • Ebeveynlerinin birisi Bulgar vatanda?? olan 18 ya??na kadar ?ocuklar?n Bulgar vatanda?l??? edinmesi;
 • Eski Bulgar vatanda?l???n? geri almak;
 • Bulgar vatanda?l??? tespit etmek;
 • Bulgar vatanda?l???ndan ??kmak;

Bulgaristan Cumhuriyeti Oturma ?zni

Bulgaristan Cumhuriyetinde Ge?ici ve S?resiz oturma izni almak i?in dosya haz?rl??? ve takip i?leri;

Ge?ici oturum hakk? olanlar:

 • Bulgar vatanda??n?n ayle bireyleri;
 • ?lkede s?resiz oturma izni veya Bulgar vatanda?? olan ki?inin ebeveynleri;
 • Ge?ici veya s?resiz oturma izni sahibi olan yabanc?n?n ayle bireyleri;
 • Bulgaristan Cumhuriyetinde, kendi ?lkesi veya ba?ka bir ?lkede emekli olan ki?iler;
 • Yabanc? ticari ?irketlerin temsilcileri;
 • ?? S?zle?mesi ile ?al??anlar;
S?resiz oturum hakk? olanlar:
 • Bulgaristan Cumhuriyetinde do?an ki?iler
 • Bulgar ?rk?dan olanlar
 • Bulgar vatanda??n?n ebeveynleri
 • ?lkede s?resiz oturma izni olan ki?i ile evil olanalar
 • ?lkede s?resiz oturma izni olan ki?ilerin ?ocuklar?
 • 27 aral?k 1998 tarihine kadar Bulgaristan Cumhuriyetine giren yabanc?lar
 • Bulgaristan Cumhuriyeti s?n?rlar?nda kanuni ve kesintisiz olarak son 5 y?l ikamet eden ki?ilerDi?er Hizmetler:

??bu formu doldurarak bize ula?abilirsiniz. En k?sa s?rede de?erlendirip size geri d?nece?iz:

 •  
  Ad?n?z:
 •  
  E-posta:
 •  
  Telefonunuz:
 •  
  Konu:
 •  
  Soru:
 •  
  G?venlik kodu

 •  
 •  

İşbu formu doldurarak bize ulaşabilirsiniz. En kısa sürede değerlendirip size geri döneceğiz:
Talep Formu: Yerli ve yabanc? ?zel ve t?zel ki?ilere hizmetler
Adınız: *
E-posta: *
Telefonunuz:
Konu:
Soru: *
* ile işaretli tüm alanlar zorunludur.