Nakliye, lojistik ve kurye hizmetleri
?irket nakliye, lojistik ve kurye hizmetleri ile ilgili t?m hizmetleri vermektedir.


Bulgaristan - T?rkiye Uluslararas? komple ve parsiyel y?k ta??mac?l???: Kaliteli ve do?ru hizmeti sunmak i?in tecr?bemiz ve g?venilir filomuza g?veniriz. Y?llar boyunca bir?ok ?irket ve partnerlerimize y?k ta??d?k ve iyi biliriz ki bizden bekledikleri h?z, do?ruluk ve iyi bir fiyatt?r.
Uluslararas? yolcu ta??mac?l???: ?irket ba?ar?l? i?birli?ini devam eden uluslararas? ortaklarla birlikte ?al??maktad?r.


Uluslararas? kurye hizmetleri: Uluslararas? ekspres teslimatlar?, hava, deniz, kara ve demiryolu ile k?resel nakliye; ambalaj?ndan, onar?mlar ve depolama servislerine kadar depolama ??z?mleri; d?nya ?ap?nda teslimat ve di?er ?zel lojistik hizmetleri - DHL'de yapt???m?z her ?ey, insanlar? birle?tirme ve hayatlar?n? iyile?tirme sorumlulu?unu ta??r.

??bu formu doldurarak bize ula?abilirsiniz. En k?sa s?rede de?erlendirip size geri d?nece?iz:

 •  
  Ad?n?z:
 •  
  E-posta:
 •  
  Telefonunuz:
 •  
  Konu:
 •  
  Soru:
 •  
  G?venlik kodu

 •  
 •  

İşbu formu doldurarak bize ulaşabilirsiniz. En kısa sürede değerlendirip size geri döneceğiz:
Talep Formu: Nakliye, lojistik ve kurye hizmetleri
Adınız: *
E-posta: *
Telefonunuz:
Konu:
Soru: *
* ile işaretli tüm alanlar zorunludur.