Основах фирма БЕХИ през 1996 г. в един малък офис за предоставяне на дребни услуги като машинопис, копирни услуги, подвързване, ламиниране и др.
Тогава нямах нищо друго освен името си „БЕХИ” което да заложа като залог пред негово величество „Клиента” в уверение на това, че ще му служа честно и коректно.

Силното желание у мен да откликна на всяка една потребност която виждах у своите клиенти, стремежа ми да отговоря на техните безкрайни въпроси и съпричастността ми към техните проблеми превърнаха фирма БЕХИ в една perfect dating sites голяма администрация, която в момента

отговаря на потребностите на хиляди клиенти – физически лица, фирми, органи и организации.

В момента фирмата предоставя консултации и услуги свързани с.....